De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Paleisrun

15 september 2017

Zet jullie allen schrap, we starten het volgende werkjaar met een paleisrun! De vergadering van de korpschefs en de balie heeft toegezegd, dus we kunnen er in vliegen.

Doel?

Op een andere manier samen zijn met de eigen entiteit én geld verzamelen voor kom op tegen kanker (op die manier kunnen we een extra ploeg in schrijven voor de 1000 kilometer van KOTK van 2018, kandidaat-fietsers zijn alvast welkom bij Mark). We kennen allen, professioneel en privé, mensen die aan kanker lijden, zij verdienen onze solidariteit.

Wanneer?

Vrijdag 15 september, tussen 15u en 20u

Waar?

Het Vlinderpaleis vanzelfsprekend, binnen en buiten

Parcours?

We lopen rondjes van +/- 800m, dus haalbaar voor iedereen. We vertrekken in de wandelzaal, vervolgens links uitzonderlijk door de tuin om vooraan het gebouw uit te komen, onder de trap door, vervolgens de tuin terug in om via de achterkant de wandelzaal opnieuw te bereiken. (Dus: geen trappen, in het gras liggen plastic matten, geen kruising met de tram,… zodat alles zeer veilig blijft)

Ploegen?

De ploegen worden gevormd door de respectieve entiteiten (arbeidsrechtbank, koophandel, eerste aanleg, vredegerechten, politierechtbank, parket, auditoraat, balie/conferentie). Ook het politie- en veiligheidskorps van het paleis wordt uitgenodigd, evenals het Hof/Arbeidshof, het justitiehuis en het Parket-generaal.

Deze entiteiten kunnen als één ploeg deelnemen, dan wel zich opsplitsen, of samen deelnemen. Ze kunnen hun afdelingen hierin betrekken, of bepaalde opsplitsingen maken. Het maximaal aantal toegelaten ploegen is evenwel 15, we streven naar 10. Het is dus niet de bedoeling dat bij voorbeeld een tiental vrienden een ploeg vormen, maar wel een entiteit, een deel ervan of samengevoegde entiteiten.

Een ploeg bestaat uit lopers, die minimaal één maar mogelijk meer rondjes op zich nemen, maar telt verder natuurlijk ook supporters en enkele mensen die op bepaalde uren algemene taken op zich willen nemen (bijv op het parcours aan de doorgangen).

Een ploeg kan de 5 uren opdelen in blokken van bijv. een uur waarin bepaalde delen van de entiteit de rondjes op zich nemen.

Wedstrijd?

Er zit een dubbele wedstrijd in het evenement.

Enerzijds wordt het aantal rondjes dat elke ploeg loopt geteld en wint de ploeg die het meeste rondjes heeft gelopen gedurende deze vijf uur.

NB Een ploeg mag steeds twee lopers in koers hebben (we moeten het parcours nog testen, maar ramen een 12 à 15tal rondjes voor twee lopers per uur)

Anderzijds wint de ploeg die het meeste geld heeft weten te verzamelen als sponsoring voor de rondjes gelopen door de mensen van hun team. Het minimum dat van elk team wordt gevraagd is twee euro per rondje, meer mag vanzelfsprekend, op welke manier dit ook wordt verzameld (bijv de lopers kunnen dit betalen per rondje, de collega’s kunnen de lopers sponsoren, of wat ook).

Voor wie?

Voor mensen die graag lopen natuurlijk, en die voor één keer door onze mooie tuin willen lopen. Maar tegelijk zeker ook voor mensen die niet of niet veel lopen en eens een rondje willen genieten. Daarnaast verwachten we natuurlijk ook supporters en proberen we het gezellig te maken door te zorgen voor drank en eten, wat dan weer ten goede komt van onze inbreng voor de 1000 km voor KOTK. In principe is dit een interne activiteit, maar supporters uit de dichte familie zijn welkom.

Wat nu?

Dit was een hele boterham, en dit dan nog op het eind van het jaar, we weten het maar indien we in september met veel goede moed uit de startblokken willen schieten, moeten we er nu aan beginnen!

Gelieve deze oproep vooreerst zo breed mogelijk te verspreiden. Verder hebben we voor elke entiteit via de korpschef of hoofdgriffier/-secretaris, stafhouder/voorzitter, commissaris/directeur,… voor 10 juli en liefst zo snel mogelijk de bevestiging nodig dat de entiteit deelneemt, en op welke manier ze een ploeg vormt (op zich, in verschillende delen of samen met andere entiteiten).

We vragen ook voor elk van de deelnemende ploegen een ploegkapitein aan te duiden zodat de verdere communicatie en afspraken via deze kapiteins kunnen lopen. Deze info verwachten we op mark.jespers@just.fgov.be

We hopen op veel enthousiasme en op een fijne, gezamenlijke activiteit! Justitie is sportief en solidair.

 

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.