De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Denys

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

4 teams
22.161 EUR ingezameld
4 teams kunnen starten
0 teams kunnen niet starten

“Kom op tegen Kanker” de slogan die iedereen reeds kent!

En toch is het niet voldoende: onderzoek is nog steeds nodig. De behandelingen dienen nog sterk te verbeteren. De omkadering van de patiënten kan altijd beter.

Maar er zijn ook lichtpuntjes: hier en daar is er doorbraak in het onderzoek, een verbetering in behandeling, meer aandacht voor de mensen.

Elk jaar worden er honderden evenementen georganiseerd om de nodige fondsen te werven om deze vreselijke ziekte te bestrijden. De sterke formule van “1000 km voor Kom op tegen Kanker” is hiervan een van de gekendste voorbeelden.

Daarom zetten we ook dit jaar ons beste beentje voor. Met vier ploegen vol gemotiveerde vrijwilligers zetten we ons in om de nodige fondsen bij elkaar te brengen, met gekende formules als een kaas- en wijnavond en vernieuwende ideeën (die nu nog rijpen). Om als sluitstuk de nodige meters te fietsen.

De Denys-familie groeit jaarlijks. Samen met de teamleden hopen we ook dit jaar op de steun te kunnen rekenen van de vele sponsors en sympathisanten die hiervan deel uitmaken.

Alvast bedankt!

Namen van de teamleden:
Mattias Depreeuw, Yannick Stevens, Dries De Gelder, Thomas Geerts, Wouter Roelandts, Lien De Doncker, Geert Dhont, Patrick Berré, Astère Vercauteren, Sahin Monserez, Kris Vidts, Jeroen Depauw, Frederic Verstraeten, Yves Foré, Alain De Pré, Bruno Geltmeyer, Els Rigo, Steven Van Vracem, Steven Van Peteghem, Bart De Laere, Karen Vercauteren, Annelies Claeys

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170 048 423.

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.