De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Provincie West-Vlaanderen

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

1 team
3040 EUR ingezameld
0 teams kunnen starten
1 team kan niet starten

Provincie West-Vlaanderen voert al jaren een beleid waarin gezondheidsbevordering, ziektepreventie, promotie van sport en bewegen belangrijke aandachtspunten zijn. Ook twee fervente fietsers van het provinciaal agentschap Inagro nemen deel.

Het team

Voor ieder teamlid is de motivatie om deel te nemen zowat gelijklopend: allen zijn ze fervente fietsers of sporters, maar vooral mensen die zich willen inzetten voor een goed doel dat bijdraagt aan het onderzoek naar de preventie en behandeling van kanker. Want allemaal worden we van ver of dichtbij geconfronteerd met deze ziekte.

Drie medewerkers van Provinciebestuur West-Vlaanderen en twee medewerkers van Inagro slaan de handen in elkaar om de 1000 km te overbruggen: Ilse Van Roosbroeck, Wouter Billiet, Dries Vanderschaeghe, Jean De Cuyper, en Pieter Lahousse.

De acties van het team zijn vooral gericht naar de collega’s en de raadsleden. Niettemin kan ook jij het provincieteam steunen. Alle giften zijn welkom, online via de knop hierboven of op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van "GIFT 170 107 118". Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

25mei

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.