De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Xperanza

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting. Kom op tegen Kanker gebruikt je gegevens niet voor commerciële activiteiten. Wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

5 teams
6075 EUR ingezameld
1 team kan starten
4 teams kunnen niet starten

Xperanza is een team dat enkele jaren geleden werd opgericht ter nagedachtenis van een vriendin die veel te jong is overleden aan de gevolgen van kanker.  Verschillende vrienden hebben de voorbije edities de 1000 km gefietst met als doel het wetenschappelijk onderzoek naar remedies tegen kanker te steunen en de bewustwording in onze naaste omgeving te vergroten. Damien Delen en Nicolas De Backer hebben het team opgericht en hebben drie edities meegefietst. Vier jaar geleden heeft Sébastien De Meulder voor het eerst meegefietst. Drie edities geleden heeft Olivier Elsen voor het eerst de uitdaging aangegaan. In 2018 zetten we maar liefst vijf fietsen in: Sébastien De Meulder, Christian Wildiers en Olivier Elsen gaan voor de volle 1000 km en Pierre Kennes, Jean Pierre De Cleene, Didier Verhoustraete en Hans Ghyssaert delen twee fietsen.

De verhalen over de sfeer in het peloton, de ontroerende recensies van de medefietsers, de boost die je krijgt van de supporters langs het parcours, in de middagsteden en bij de aankomst hebben ons alle zeven overtuigd om ons in 2018 opnieuwte storten in dit ongelofelijk avontuur om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Alvast bedankt voor jullie steun!

Wil je onze teams steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170 005 861.

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.