De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Foto

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

1 team
5115 EUR ingezameld
1 team kan starten
0 teams kunnen niet starten

FOTO is het dynamische wielerploegje van het fertiliteitscentrum CRG in UZ Brussel, dat vrouwen wil steunen die eicellen en/of eierstokweefsel willen invriezen bij kanker en hen een kans geven om hun kinderwens te proberen vervullen later. FOTO is ook de naam van de onderzoeksgroep (Freezing Ovarian Tissue and Oocytes) aan het Universitair Ziekenhuis Brussel/VUB, het Universitair Ziekenhuis St Luc/UCL en het Universitair Ziekenhuis Erasmus /ULB, die samen onderzoek en behandelingen uitvoeren om dit type behandeling zo efficient mogelijk te maken.

Vrouwen (en mannen) die kanker krijgen lopen het risico door de kankerbehandeling (chemotherapie en/of radiotherapie) minder vruchtbaar te worden door een effect op de eicelvoorraad of de zaadcelprouctie. Bij vrouwen specifiek kunnen we eicellen of eierstokweefsel invriezen voor later gebruik; voor zaadcellen idem.

Dank om FOTO en Kom op tegen Kanker te steunen!

FOTO est l'équipe cycliste du centre de fertilité CRG de l'UZ Brussel qui souhaite aider les femmes qui souhaitent preserver les ovocytes et / ou le tissu ovarien en cas de cancer et leur donner la possibilité d'essayer de réaliser plus tard les souhaits d'avoir un enfant. FOTO est également le nom du groupe de recherche (Freezing Ovarian Tissue and Oocytes) de l'Hôpital Universitaire Bruxelles / VUB, de l'Hôpital Universitaire St Luc / UCL et de l'Hôpital Universitaire Erasmus / ULB qui mènent ensemble des recherches et des traitements pour rendre ce type de traitement aussi efficace que possible. 

Les femmes (et les hommes) qui développent un cancer risquent de devenir moins fertiles en raison d'un traitement anticancéreux (chimiothérapie et / ou radiothérapie) en raison d'un effet sur l'approvisionnement en ovocytes ou la prolifération des spermatozoïdes. Chez les femmes en particulier, nous pouvons congeler les ovules ou le tissu ovarien pour une utilisation ultérieure; pour les spermatozoïdes aussi.

Merci de soutenir FOTO et Come on against Cancer!

FOTO is the dynamic cycling team of the CRG fertility center at UZ Brussel who want to support women who want to freeze oocytes and / or ovarian tissue in cancer and give them a chance to try and fulfill their wish to have a child later on. FOTO is also the name of the research group (Freezing Ovarian Tissue and Oocytes) at the University Hospital Brussels / VUB, the University Hospital St Luc / UCL and the University Hospital Erasmus / ULB who together carry out research and treatments to make this type of treatment as efficient as possible. 

Women (and men) who develop cancer are at risk of becoming less fertile due to cancer treatment (chemotherapy and / or radiotherapy) due to an effect on the oocyte supply or the sperm cell proliferation. In women specifically, we can freeze oocytes or ovarian tissue for later use; this also counts for sperm cells.

Thank you for supporting FOTO and Come on against Cancer!

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170207538

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.